“İntikal işlemlerinde pay belirsizliği kalkıyor”

featured

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “5831 sayılı Kanuna ilave edilen madde ile miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi kolaylaştı” dedi.

Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “5831 sayılı Kanuna ilave edilen madde ile miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi kolaylaştı. Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adlarına Medeni Kanun hükümlerine göre tescil edilmesi işlemine intikal deniyor. Düzenleme öncesi taraf olarak mirasçılardan sadece birisinin talebi ile intikal talep edilmesi durumunda bu işlem, elbirliği (iştirak) halinde mülkiyet esasına göre yapılıyordu. Artık tebligat esasına dayalı elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi imkanı getirildi” dedi.

“İştirakler müştereke dönüşebilecek”

Düzenlemenin özellikle satış ve kiralama gibi işlemlerde kolaylıklar sağlayacağını ve belirsizlikleri gidereceğini belirten Özelmacıklı, “Elbirliği yani iştirak halindeki mülkiyette, birden çok kişi bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olurlar. Kişilerin ne kadar hisseye sahip oldukları yani pay oranları belli değildir. Bu da birçok işlemde karmaşaya neden olmaktadır. Paylı yani müşterek mülkiyette ise, birden çok kişinin bir taşınmaza payları belli bir şekilde sahip olmalarıdır. Yani hisseleri oransal olarak bellidir” dedi.

“İşleyiş nasıl olacak”

TKGM tarafından yayınlanan 1677 sayılı genelge çerçevesinde sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Özelmacıklı, “Bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Tebligat masrafları ilgilisince karşılanır. Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilir” diye konuştu.

“İntikal işlemini sonraya bırakmayın”

2021 yılında 360 binin üzerinde intikal işlemi yapıldığını belirten Özelmacıklı, “Veraset belgesi çıktıktan sonra vakit kaybetmeden intikal işlemleri yapılmalı. Bu işlemler tapu harcından muaf ve sadece Döner Sermaye İşletmesi tarafından her yıl belirlenen tarifeye göre ücret alınıyor. Henüz intikal işlemlerini yaptırmamış vatandaşlarımız yetki belgeli emlak işletmelerine müracaat ederek bu işlemler konusunda destek ve bilgi alabilirler” dedi.

Giriş Yap

Söz Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!