ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış: “Bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya aralıksız devam edeceğiz”

featured

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan ’Kurumsal Akreditasyon Programı’ kapsamında Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) ’tam akreditasyon’ belgesi düzenlenen törenle takdim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; “1978 yılında hayırseverlerin katkıları ile temelli atılan Erciyes Üniversitesi 43 yılı aşan köklü tarihi ile bugün 19 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu 7 Enstitü, 42 Araştırma Merkezi ve 55 bine yakın öğrencisi ile Ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olup, ayrıca kalite çalışmalarına gönüllü olarak katılım sağlayan Türkiye’deki ilk üniversitelerden birisidir. Kuruluşundan bu yana hayırseverlerimizin desteklerini esirgemediği üniversitemizin, Türkiye’de 11 Araştırma Üniversitesi arasında yer alması, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirler dışında Anadolu’nun araştırma kimliğine marka değer katmış tek üniversite olması, bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Üniversitemiz hem kalite iyileştirme çalışmalarında hem de Araştırma Üniversitesi Performans Göstergelerinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve bunları sürdürülebilir kılmak amacıyla gerekli faaliyetleri planlamakta, uygulamakta, izlemekte, değerlendirmekte ve daha iyiye ulaşmak için sürekli iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemiz, kalite iyileştirme çalışmalarını ve Araştırma Üniversitesi Performans Göstergelerini iyileştirmeyi ülkesine ve milletine daha iyi hizmet etmenin bir yolu olarak görmektedir. Üniversitemiz tarafından geliştirilen TURKOVAC aşımızın ’Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri Kapsamında’ 2021 Yılı Topluma Hizmet Ödülüne layık görülmesi bunun örneklerinden biridir.

Erciyes Üniversitesi 2022 – 2026 Stratejik Planında; Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilir Üniversite olmak üzere 5 tema belirlemiştir. Sürekli iyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Erciyes Üniversitesi, 2020 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olmuştur. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında, 14 Temmuz 2021 tarihindeki Yükseköğretim Kalite Kurulu Toplantısında üniversitemize 5 yıl süreyle ’tam akreditasyon’ verilmesi kararlaştırılmıştır. Bugün Erciyes Üniversitesi olarak bu belgeyi almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Erciyes Üniversitesi üst yönetimi olarak her zaman öğrenci ve araştırma odaklı yönetim anlayışı ile kaliteden taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ayrıca şehirle bütünleşen bir üniversite olarak ’Kampüste değil, Sahada Üniversite’ sloganımız ile her zaman şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları, sanayii, ticaret ve meslek odalarımız ile koordineli projeler yaparak şehrimizin dinamikleri ile önemli işlere de imza atmaktayız. Erciyes Üniversitesi olarak milli birliğimize sahip çıkarak ülkemizin büyük Türkiye olma yolundaki hedefleri doğrultusunda bilimin ışığında ülkemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışmaya aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; üniversite ve Kayseri için kıymetli olan belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Üniversitesi akredite olanın kendisi de akreditedir. Onun için akredite bir şehrin belediyesiyle, kurum ve kuruluşlarıyla bu tablo çok yakışıyor. Şehrimizin değişik markaları vardır. Nasıl ki Erciyes Üniversitesi bizim için bir değer, olmazsa olmazımız, gurur kaynağımız ve akredite kuruluşumuz olarak hepimizin sevincini paylaştığımız kuruluş ise Erciyes Dağımız bir markamızdır, Kayserispor bir markamızdır, Mimar Sinan bir markamızdır. Bu anlayış içerisinde 6 bin yıllık ticari geçmişi ile yapılmış olan kazı çalışmalarında çıkan tabletlerden gözlemlediğimiz Kayseri; en ciddi ve önemli bir ticaret merkezidir” dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da törende yaptığı konuşmada; “Dünyada geçmişi çok uzun yıllara dayalı kalite kuruluşları bulunmaktadır. YÖKAK bu anlamda genç ve dinamik bir kuruluş olup, kısa bir sürede dünya ile uyumlu, ülkemiz şartlarını da dikkate alan bir kalite kurulu haline gelmiştir. Kurulumuz, Avrupa Kalite Ajansları Birliğine (ENQA), Dünya Kalite Ajansları Birliğine (INQAAHE), ABD’deki Uluslararası Kalite Ajansları Grubuna (CHEA-CHIG), Asya Pasifik Ajanslar Birliğine (APQN) ve İslam Ülkeleri Kalite Ajansları Birliğine (IQA) tam üye olarak bunu kanıtlamıştır. Yükseköğretimde değişim özellikle son yıllarda yükseköğretim alanında hızlı bir değişim yaşanmakta ve mevcut yükseköğretim sisteminin dönüşmesini sağlayacak adımlar atılmaktadır. Daha esnek ve değişime kolay adapte olan yapılar, yıkıcı teknolojik değişimin getirdiği yetkinlik ağırlıklı öğrenme, araştırma ve bunların topluma katkısı, etkisi çok önem kazanmaktadır. Pandemi ile birlikte değişen yetkinliklere duyulan ihtiyaç , yükseköğretimde beklentileri de değiştirdi. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin de bunu esas alarak üniversitenin ek olarak hangi yetkinlikleri kazandırdığına bakmaları öncelikli olmalıdır. Kurul olarak yaşanan tüm gelişmeleri titizlikle takip etmekte ve kendi süreçlerimize yansıtmaktayız. Kalite Kurulu olarak yaptığımız her değerlendirme; üniversitelerimizin bu hızlı değişimi anlamasını, uyum göstermesini ve sonuçlarını değerlendirerek değişimi yönetmesini sağlayacak sistemler üzerine yoğun çaba sarf etmesine odaklanmaktadır. Bu bakış açısına sahip üniversitelerimiz üniversite kapsamında kazandırmak istediği bilgi beceri ve yetkinlikler, her bakış açısının merkezine alacaktır. Öğretim elemanlarını, altyapısını ve mezunlarını bu bağlamda dikkate alacak ve sürekli gelişecektir. Burada şunu da belirtmek isterim; pandemi döneminde yapılan uzaktan eğitim sırasında bazı beceri ve yetkinliklerin yeterince kazandırılamadığı görülmektedir. Pandemiden çıkmaya hazırlandığımız bu dönemde; gerek üniversite bazında gerekse bölüm/program bazında kazandırılamayan yetkinliklerin tespit edilerek üniversiteler açıldığında ek kurs, seminer ve uygulamalar yoluyla hem devam eden hem de mezun öğrencilere bu yetkinliklerin kazandırılması sağlanmalıdır. Bu gençlere olan sorumluluğumuz gereğidir” dedi. Kurulun değerlendirme aşamaları ve amacı hakkında bilgiler veren Elmas; “Ulusal yükseköğretim sistemimizde kalite kültürünün güçlendirilmesi yanı sıra kurulumuz tarafından yürütülen temel hizmetler; dış değerlendirme, izleme ve kurumsal akreditasyon programlarıdır. Ulusal kalite güvence sistemimiz kapsamında mezun veren bir üniversite, öncelikle dış değerlendirmeden ve bundan 2 yıl sonra ilerleme durumlarının değerlendirildiği izleme süreçlerinden geçmek zorundadır. Bu iki değerlendirme aşamasından sonra belirli bir olgunluğa ulaştığını düşünen üniversitelerimiz ise kurumsal akreditasyon programımıza başvurmaktadır. Ulusal kalite güvence sistemimizin önemli bileşenleri olan bu programlar, hem değerlendirilen üniversiteler hem de değerlendirmelerde görev alan tüm paydaşlar yoluyla yükseköğretim ekosistemimizde hedef odaklılığı sağlamakta, işbirliğini ve birlikte öğrenmeyi güçlendirmektedir. Kalite yapmak ve sonuca bakmaktır. Gittikçe karmaşık hale gelen dünyamızda, bugüne ve geleceğe yön verme çabasında olanların, kalite süreçlerinden daha çok yararlanma ihtiyacı olacaktır. Kurulumuzun bu değerlendirmelerdeki temel hedefi; üniversitelerdeki mezunların beklenen yeterliliklere sahip olmasını, kolay iş bulabilmesini, Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktır. Dış değerlendirme süreçlerimiz kapsamında; üniversitelerimiz, öncelikle Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt açısından hangi aşamada olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlamaktadır. Böylece Kurum kendi kendini tanıyor ve değerlendiriyor ki, bu sürecin en önemli aşamasıdır. Daha sonra, YÖKAK tarafından oluşturulan ve aralarında öğrenci, yabancı değerlendiricinin de bulunduğu 8 kişiden oluşan değerlendirme takımları tarafından bu raporlar okunarak ve kendi aralarında yoğun toplantılar yapılarak ön değerlendirme yapılmaktadır. Sonrasında takımlar, uzaktan veya yüz yüze şekilde ön ziyaret ve saha ziyareti yaparak üniversitenin tüm birimlerini ziyaret etmekte, öğrenciler başta olmak üzere iç ve dış paydaşları ile bir araya gelmekte, kurumun durumunu sahada değerlendirmekte ve sonucunda Geri Bildirim Raporu veya Akreditasyon Raporu hazırlamaktadır. Kurumsal Akreditasyon Programında son olarak YÖKAK’ın ilgili komisyonları ve Kurul’u bu raporu dikkate alarak ve değerlendirme takımı ile bir araya gelerek, üniversitelere 5 yıl süreyle ’tam akreditasyon’ ya da 2 yıl süreyle ’koşullu akreditasyon’ kararını vermektedir. Bu aşamalarda çok dinamik bir süreç yaşayan ve yoğun şekilde çalışan kurul üyelerimize, öğrencilerimiz ve yabancı değerlendiricilerimiz başta olmak üzere, tüm değerlendiricilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Erciyes Üniversitesi’nin akreditasyon sürecini de anlatan Elmas; “Kurulumuz şimdiye kadar, ülkemizde mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerini tamamlamış ve 100 üniversitemizde ise izleme süreçlerini gerçekleştirmiştir. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır. 2020 yılında başvuru yapan 60’a yakın üniversite içerisinden 11 üniversite Kurumsal Akreditasyon Programı’na dahil edilmiştir. Bugünlerde değerlendirme süreçleri tamamlanmakta olup sırayla diğer üniversiteler de açıklanacaktır. Bugün bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz altıncı törenle Erciyes Üniversitesinin belge teslimini gerçekleştiriyoruz. Haziran 2020 tarihinde Kurumsal Akreditasyon Programına alınan üniversiteleri açıkladığımız andan itibaren, tüm değerlendirme süreci boyunca Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış, kalite çalışmaları konusunda kurumsal hafıza ve sürdürülebilirlik ilkesiyle kurumumuz ve değerlendirme takımımız ile tam bir uyum ve işbirliği içinde oldu. Değerlendirme Takımımızın Üniversitenize, 16 Aralık 2020 tarihinde uzaktan ön ziyareti, 29-31 Mart 2021 tarihlerinde saha ziyaretini gerçekleştirdi. Bu süreçte Değerlendirme Takımımız Erciyes Üniversitesini; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt açısından değerlendirdi. Değerlendirme Takımız, titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda ’Taslak Akreditasyon Raporu’ hazırladı. Üniversitenizin geri bildirimleri ile nihai ’Akreditasyon Raporu’ Değerlendirme Takımımız tarafından Kurumumuza iletildi. YÖKAK’ın ilgili komisyonları ve Kurul’u bu raporu dikkate alarak ve değerlendirme takımı ile bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Sonuç olarak 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü düzenlenen YÖKAK Kurul Toplantısında verilen kararla Erciyes Üniversitesi, 5 yıl süre ile ’tam akreditasyon’ hakkını kazanmıştır. Hayırlı olsun. Tam akreditasyon Erciyes Üniversitesi mezunlarının beklenen yeterliliklere sahip olmasını, kolay iş bulabilmesini, Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecektir. Bu sürece liderlik eden Rektör Prof Dr Mustafa Çalış ve ekibini, kalite kurulunu, dekanları, bölüm başkanlarımızı üniversitenin akademik ve idari personelini ve öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise; üniversiteler ile işbirliği geliştirerek önemli hizmet yapmak istediklerinin altını çizdiği konuşmasında; “Teknolojik gelişmeler karşısında uyum yeteneğini geliştiren üniversitemiz var. Bu gelişim karşısında ödül almaya hak kazanan üniversitemiz var. Bu başarılarından, alın teri ve akıl teri dökmelerinden dolayı üniversitemize teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Hayatın her alanında önemli iki şey vardır; kalite ve verimlilik. Bunu sağladığınız zaman her alanda başarıyı sağlarsınız. Üniversitemiz birçok alanda çok başarılı çalışmalar yapıyor, yakından takip ediyoruz. Özellikle sağlık alanında yapılan çalışmalar hem ülkemizde hem de dünyada birçok kurumun dikkatini çekti. Aşı çalışmalarımız sonlanmak üzere. Bunun yanında yine tıp fakültesindeki hocalarımızın başka çalışmaları var. Ekonomik anlamda yapacağımız katkı varsa yapmaya hazırız. Kayseri olarak üniversitelerimiz ile işbirliği geliştirerek önemli hizmetler yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a Kurumsal Akreditasyon Belgesi takdim edildi.

Giriş Yap

Söz Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!