ISO 22000-2018 Standard Maddeleri ve Dokümantasyonu

featured

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin standard maddeleri güncellenerek 2018 revizyonu yayına alınırken GGYS dokümantasyonu yapısal değişime uğramış oldu. Pek çok standard maddesi yeni yönetim sistemleri ile aynı başlıklar altında toplanırken, güvenli gıda üretimini mümkün kılmak amacıyla aynı maddeler içerisinde gıda zincirinde faaliyet gösteren şirketlerin gıda güvenliği sağlamada nasıl bir dokümantasyon sistemi oluşturmaları gerektiğini belirten maddeler de eklenmiş oldu.

4 Kuruluşun bağlamı

ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sisteminin 4. Maddesi dört alt madde içermektedir. Genel çerçevede burada istenen kuruluşun ve kuruluşu etkileyen ekseriyetle soyut sayılabilecek kavramların analiz edilmesidir. PESTLE analizi (bakınız) bu anlamda istenilenin anlaşılmasında fayda sağlayacaktır.

SWOT analizi gibi metotlar da bu sürecin anlaşılmasında yol gösterici olabilirlen şirketin müşterilerin ve diğer kuruluşa bağlı tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin de analizi beklenmektedir. Proses etkileşim şeması bu adımda hazırlanmalıdır.

Son olarak GGYS’nin kapsamının belirlenmesi yani iç ve dış proseslerin GGYS’ye bağlı olacakların bir listesinin ve tanımının yapılması ve ek olarak bu belirlenen sınır dahilinde nasıl bir yapı ile proseslerin dokümante edildiğinin özetlenmesi beklenmektedir.

Kuruluşun ve yaptığı işlerin tanıtımı bu madde altında belirlenmelidir.

5 Liderlik

Önceki yönetim sistemi versiyornlarının neredeyse tümünde yer alan üst yönetimin taahhüdü, liderlik başlığı altında toplanmıştır.

Şirketin başta üst yönetimi, liderliği benimsemeli, liderliği teşvik etmeli, her çalışanın kendi işinde hesap verebilirlik derecesinde lider olmasının sağlanması istenmektedir.

Bunlara ek bir gıda güvenliği politikası standartın alt maddesinde istenildiği şekilde hazırlanmalı ve tüm çaışanların örneğin planlı bir farkındalık eğitimiyle gıda politikasını anlamaları sağlanmalıdır. GGYS politikasının tüm tarafların erişimine açık olacak şekilde web sitesinde yayınlanması zorunludur.

İsimli ve isimsiz olarak şirketin tüm iş pozisyonlarını gösteren bir organizasyon şeması oluşturularak, bu organizasyon şemasında gösterilmiş tüm iş pozisyonları için bir görev tanımı dokümanı yazılması gerekmektedir.

6 Planlama

Eski versiyonlardan farklı olarak risk ve fırsatlar her prosesin işleyişi planlanırken belirlenmelidir. Risk ve fırsatların nasıl ele alınıp, hangi aksiyonların planlandığı ve ilgili risk, fırsat düzüetme ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin aksiyonlar için en azından uygulanmış bir DİF kaydı oluşturulmuş olmalıdır.

GGYS hedefleri her prosesin periyodik olarak belirlemesi gereken zorunlu dokümanlar arasında yer almaktadır. Tüm proseslerin gıda güvenliği hedeflerinden yola çıkarak ve genel hedeflerle beraber şirketin de temel gıda güvenliği hedefleri dokümante edilerek kayıt altına alınamlıdır.

Değişiklik yönetimi maddesi ile gerek dokümanların revize edilmesi, gerekse şirket içerisindeki herhangi bir proseste yapılacak değişimlerin planlanarak aksiyon alınması istenilmektedir.

7 Destek

Şirketin kaynakları, kaynak yönetimi, insan kaynakları, altyapı, çalışanlar için sağlıklı ve zorunlu bir çalışma ortamının inşaa edilmesi talep edilmektedir. Bu hazırlık öncelikle belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak dokümantasyon çalışması ile güvence altına alınmalıdır.

ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sisteminin dokümanlarının nasıl hazırlanıp yönetildiğine ait yazılı kayıtlar bu madde altında istenmektedir.

Çalışanların yetkinlikleri, farkındalıkları ve eğitimleri oluşturulacak insan kaynakları prosedürü ve ek dokümanlarıyla izlenmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.

Şirketin gerek iç gerekse dış iletişimleri iletişim matrisi veya prosedüre bağlı iletişim tablolarıyla yazılı hale getirilmelidir.

Kuruluşun kurumsal bilgilerinin dokümante edilmiş bilgiye evrilmesinin aşamaları belirlenmiş olmalıdır. Dokümanların oluşturulması ve güncellenmesi, dağıtımı, imha edilmesi, arşivlenmesi, yedeklenmesi, korunması, izlenmesi, revize edilmesi, numaralandırılması gibi tüm temel yapıya ait esasların yazılı olduğu prosedür dikkatlice hazırlanmalıdır.

8 Çalışma

GGYS’nin operasyonel olarak şirket ve bağlı birimlerinden tam olarak üretim veya hizmetlerin nasıl gerçekleştirildiği iş akış şemaları, talimatlar, listeler, prosedürler, proses ve süreç kartları ile detaylı şekilde yazılı şekilde izah edilmelidir.

İşletmenin ilgili bölümündeki faaliyetler ve ortamın gıda güvenliği temel ilkelerine uygunluğu ilk adımda ÖGP yani ön gereksinim programıyla kontrol edilmelidir.

Ürünler için barkod sistemi benzeri izleme sistemi uygulanmalıdır.

Acil durumlara nasıl hazırlık yapıldığı ve nasıl, ne şekilde, kimlertarafından müdahale edileceğine ait acil durum prosedürü bulunmalıdır.

Gıda güvenliği tehlikeleri ve sınırlarının açıklandığı bir prosedür, kontrollerinin sağlandığı soru listelerinin hazırlanması ve tehlike sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar için operasyonel ön gereksinim programları (operasyonun gıda güvenliği için gerekli temel şartları sağladığını gösterir kontrol listesi) ve HACCP kriterleri bu aşamada oluşturulmalıdır. Bu kayıtlara ait bilgiler düzenli aralıklar hem kontrol edilmeli hem de gözden geçirilerek doğrulanmalıdır.

İzleme ve ölçüm aletlerinin kalibrasyonları yılda en az bir kere olmak üzere yetkili ve akredite kuruluşlara kalibrasyon işlemine tabi tutulmalı, bu işlemlerin kayıtları saklanmalıdır.

Her aşamada gıda güvenliği kontrolleri ve sonuçları doğrulanmalıdır.

Uygunsuzluklar karşısında gereken tüm düzeltici ve iyileştiridi faaliyetler (DİF) yerine getirilmelidir. Geçici çözümler kalıcı iyileştirmelere dönüştürülmelidir.

Potansiyel olarak riskli ve güvenli olmayan ürünler belirlenirken, tüm bitmiş ürünler ve yarı mamüllerin MSDS (ürün analiz ve bilgi güvenlik kartları) muhakkak temin edilmeli veya hazırlanmalıdır.

Olası bir durumda ürünlerin nasıl geri çağrılacaı, yetki ve sorumlulukları, haber verilecek iç ve dış birimler hakkında bir talimat veya prosedür bulunmalıdır.

9 Performans değerlendirmesi

Kuruluş periyodik aralıklar ile gıda güvenliği yönetim sistemi performansını değerlendirmek için hangi kriterleri ele alacağına karar vermelidir. Bu kriterler üzerinden gerekli ölçümler çeşitli yöntemler ile anlaşılabilir net bilgi verecek şekilde kurgulanmış olmalıdır.

İç tetkiklerin, planlanması, raporlanlaması, iç tetkik soru listelerinin hazırlanması gibi hususlar bu madde altında istenmektedir. İç tetkiklerin sonuçları yine performans değerlendirme maddesi altındaki YGG (yıllık gözden geçirme) toplantılarında ele alınmalıdır.

YGG toplantılarında her yıl görüşülmesi gereken ISO 22000:2018 standartında talepe dilen zorunlu toplantı başlıkları görüşülmeli ve toplantıda ele alınan kararlar toplantı sonuç formuna yazılmalıdır.

10 İyileştirme

Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler yazılı (dokümante edilmiş bilgi) olarak muhafaza edilmelidir. Tüm GGYS maddeleri yerine getirildiğinde ve süreklilik sağlandığında sürekli iyileştirme zaten gerçekleştiriliyor olacaktır.

Sürekli iyileştirme kapsamında gerekli görülen durumlar için gıda güvenliği yönetim sisteminin güncellenmesi yerinde bir hareket olmaktadır.

ISO 22000:2018 Dokümanlarının Hazırlanması

ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sisteminin tüm dokümanlarının hazırlanması elbette oldukça zaman alan bir süreçtir. Bir belgelendirme denetimine girmeden önce en az 3 aylık bir uygulama süresi zorunlu tutulmaktadır.

Hazırlanan tüm dokümanların yayına alınmasını müteakip hemen uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Ortalama bir kuruluşun tüm bu dokümanların tamamını dokümante etmeleri 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilmektedir.

ISO 22000:2018 GGYS hazır örnek gıda güvenliği yönetim sistemi dokümanları veya prosedürler, talimatlar, görev tanımları, tablolar gibi dokümansyon örneklerini buradaki gibi geniş bir kaynaktan indirip kendi yapısına uygun biçimde online ISO 22000 eğitimlerini de izleyip destek alarak güncelleyen her şirketin ISO 22000 belgesini alım süreçleri hızlanabilmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Giriş Yap

Giriş Yap

Söz Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!