Eğitimde Yenilikçi Öğrenme Modelleri

Eğitimde Yenilikçi Öğrenme Modelleri
Eğitimde Yenilikçi Öğrenme Modelleri

Eğitim dünyası sürekli değişiyor ve öğretim yöntemleri de bundan etkileniyor. Geleneksel sınıf ortamlarından uzaklaşıp daha etkin ve katılımcı bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefleyen birçok yeni yaklaşım ortaya çıkıyor. Bu blog yazısında, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmek ve öğrenme sürecini daha ilgi çekici hale getirmek için kullanılan beş farklı yöntem hakkında konuşacağız. Aktif öğrenme modeli, tersine öğrenme yaklaşımı, problem temelli öğrenme metodu, proje tabanlı öğrenme tekniği ve flipped classroom modeli ile daha betoffice etkili bir eğitim nasıl sağlanabilir, hep birlikte keşfedelim.

1. Aktif Öğrenme Modeli

Birçok öğrenme modeli ve yöntemi arasında, aktif öğrenme modeli öğrencilerin en çok tercih ettiği ve en etkili olduğu bir yaklaşımdır. Aktif öğrenme modeli, sadece öğretmenin ders anlatmasına dayanmayan, öğrencilerin aktif olarak katıldığı ve betoffice giriş deneyimlediği bir öğrenme sürecidir.

Bu modelde, öğrenciler sorular sorar, araştırma yapar, tartışmalara katılır ve kendi fikirlerini ifade eder. Sadece bilgiyi ezberlemek yerine, öğrencilerin derinlemesine konuları anlamalarına ve bilgilerini işlemelerine olanak tanır. Bu şekilde öğrenciler, öğrenilen bilgileri gerçek hayatta uygulamaya dönük bir şekilde kullanabilirler.

Aktif öğrenme modeli, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, farklı perspektifleri analiz etmek, problem çözmek ve bilgilerini başkalarına aktarmak konusunda daha yetenekli hale gelirler. Bu sayede öğrencilerin öğrenme süreci daha kalıcı hale gelir ve derse olan ilgileri artar.

 • Aktif katılım
 • Sorular sorma ve tartışma
 • Araştırma yapma
 • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirme
 • Problem çözme
Eğer Öğretmen Merkezli Yaklaşım Aktif Öğrenme Modeli
Öğretmen Dersi anlatır, öğrenciler dinler Öğrencilerin sorularını yanıtlar, rehberlik eder
Öğrenci Dinler, not alır Sorular sorar, tartışmalara katılır, araştırma yapar
Öğrenme Yüzeysel ve pasif Derinlemesine ve aktif

2. Tersine Öğrenme Yaklaşımı

Tersine Öğrenme Yaklaşımı

Tersine öğrenme yaklaşımı, geleneksel öğrenme yöntemlerinden farklı bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yöntem, öğrencilerin önce konuyu kendi başlarına araştırmalarını ve anlamalarını, daha sonra ise sınıfta bu konuyu derinlemesine tartışmalarını içermektedir. Tersine öğrenme yaklaşımının temeli, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmek ve öğrenme sürecini daha anlamlı hale getirmektir.

Tersine öğrenme yaklaşımında, öğretmen sınıf dışında kaynaklar ve materyaller sağlar ve öğrencilerin kendi başlarına bu kaynakları incelemelerini bekler. Öğrenciler, önceden belirlenmiş bir konu hakkında çalışma yapar, kaynakları araştırır ve konu hakkında temel bir anlayış geliştirirler. Ardından sınıfta öğrendiklerini paylaşmak, tartışmak ve derinleştirmek için bir araya gelirler.

Tersine öğrenme yaklaşımının birçok faydası vardır. Öncelikle, öğrencilerin kendilerini daha fazla sorumlu hissetmelerini sağlar çünkü kendi öğrenme süreçlerinden sorumludurlar. Ayrıca, öğrencilerin araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Tersine öğrenme, öğrencilerin öğrenmek istedikleri konular hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarına olanak tanır ve öğrenmenin etkili ve kalıcı olmasını sağlar.

Kaynaklar:

 • Öğrenme İçin Tersine Öğrenme Yaklaşımı, John Spencer, 2018
 • Tersine Öğrenme: Eğitimde Yepyeni Bir Yaklaşım, Suzie Boss, 2012

Tersine Öğrenme Yaklaşımının Özellikleri:

Özellikler Açıklama
Öğrenci Merkezli Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder ve öğrenme sürecini onlara bağlar.
Ön Araştırma Öğrencilerin konu hakkında ön araştırma yapmalarını içerir.
Sınıf İçi Derinleştirme Öğrencilerin sınıfta öğrendiklerini paylaşma, tartışma ve derinleştirme fırsatı buldukları bir ortam sağlar.

3. Problem Temelli Öğrenme Metodu

Problem temelli öğrenme metodu, öğrencilerin öğrenmeyi derinlemesine anlamalarını ve bilgiyi uygulamalarını teşvik eden interaktif bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yöntemde, öğrenciler gerçek hayat problemleriyle karşılaşır ve bu problemleri çözmek için araştırma yapma, analiz yapma, eleştirel düşünme becerilerini kullanma fırsatı elde ederler. Problem temelli öğrenme, öğrencilerin sınırlarını zorlamalarına ve öğrenmelerini aktif bir şekilde yönlendirmelerine olanak sağlar.

Bu öğrenme yöntemi, öğrencilerin motivasyonunu artırır ve öğrenme sürecini daha anlamlı hale getirir. Öğrenciler, gerçek dünya becerilerini geliştirirken, aynı zamanda öğrenme sürecinde işbirliği yapma ve iletişim kurma becerilerini de güçlendirirler. Problem temelli öğrenme, öğrencilere disiplinler arası çalışma ve problem çözme yetenekleri kazandırarak onları geleceğin zorluklarına hazırlar.

Bu öğrenme metodunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için uygun kaynaklar ve yönlendirme gerekmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarıyla uyumlu problemler seçmeli ve öğrencilere rehberlik etmeli. Ayrıca problem temelli öğrenme süreci boyunca öğrencilere düzenli geri bildirim sağlanmalı ve ilerlemeleri takip edilmelidir. Öğretmenlerin rolü, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak ve problem çözme stratejilerini tartışarak öğrencileri desteklemektir.

 • Öğrencilerin öğrenmeyi derinlemesine anlamalarını sağlar.
 • Gerçek dünya problemleriyle karşılaşma ve çözme becerileri kazandırır.
 • Öğrencilerin motivasyonunu artırır ve öğrenmeyi anlamlı hale getirir.
 • Öğrencilerin işbirliği yapma ve iletişim kurma becerilerini geliştirir.
 • Disiplinler arası çalışma ve problem çözme yetenekleri kazandırır.
Avantajları Dezavantajları
 • Öğrencilerin bilgiyi kalıcı olarak öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Öğrencilerin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirir.
 • Öğrencilerin öğrenmeyi kontrol etme yeteneklerini artırır.
 • Gerçek dünya bağlantılarını vurgular.
 • Zaman alıcı olabilir.
 • Öğretmenler için daha fazla hazırlık gerektirebilir.
 • Öğrenciler arasında eşitsiz katılım olabilir.
 • Değerlendirme süreci daha zor olabilir.

4. Proje Tabanlı Öğrenme Tekniği

Proje tabanlı öğrenme tekniği, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine katıldığı, öğrenme materyallerine bağımsız olarak erişim sağladığı ve gerçek hayattaki problemleri çözmek için projeler geliştirdiği bir öğrenme yöntemidir. Bu yöntem, öğrencilerin etkileşimli bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur ve sınıf içi deneyimleri gerçek yaşam senaryoları ile birleştirir.

Proje tabanlı öğrenme tekniği, öğrencilerin kendi öğrenme yolculuklarını yönetmelerine olanak tanır. Öğrenciler, projeleri tamamlamak için zaman yönetimi, problem çözme ve iş birliği becerilerini kullanmak zorundadır. Bu süreç, öğrencilerin düşünce süreçlerini geliştirir ve derinlemesine anlayış elde etmelerine olanak sağlar.

Bu öğrenme yönteminin bir avantajı da öğrencilerin motivasyonunu artırmasıdır. Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin ilgi duydukları konular üzerinde çalışmalarını sağlar ve sorumluluk duygusu geliştirir. Öğrenciler, kendi projelerini belirleyerek ve yöneterek daha fazla özgürlük hissi yaşarlar.

 • Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder.
 • Sınıf içi deneyimleri gerçek hayat senaryolarıyla birleştirir.
 • Öğrencilerin düşünce süreçlerini geliştirir.
 • Öğrencilerin motivasyonunu artırır.
 • Öğrencilere daha fazla özgürlük ve sorumluluk sağlar.
Avantajlar Dezavantajlar
Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder. Projelerin tamamlanması daha fazla zaman ve kaynak gerektirebilir.
Sınıf içi deneyimleri gerçek hayat senaryolarıyla birleştirir. Öğrencilerin proje yönetimi becerileri gelişmeyebilir.
Öğrencilerin düşünce süreçlerini geliştirir. Öğrenciler arasında iş bölümü sorunları yaşanabilir.

5. Flipped Classroom Modeli

Flipped Classroom Modeli, geleneksel eğitim yöntemlerinden farklı bir yaklaşımı temsil eder. Bu modelde öğrenciler, ders materyallerini evde önceden hazırlar ve sınıfta ise konuları pekiştirici etkinlikler ile aktif bir şekilde çalışır. Böylelikle, sınıf ortamı öğrencilerin daha fazla etkileşimde bulunabildiği bir platforma dönüşür.

Flipped Classroom Modeli, öğrencilerin dersleri daha iyi anlaması ve öğrenme sürecinde daha etkili olması amacıyla geliştirilmiştir. Bu modelde, derslerin teorik kısmı evde izlenilen videolarla karşılanırken, sınıfta ise öğrencilerin bu bilgileri uygulama, analiz etme ve soru sorma becerilerini geliştirebilmeleri için zaman ayrılır. Böylece, öğrenciler aktif bir şekilde derslere katılırlar ve öğrendiklerini daha iyi anlama fırsatı bulurlar.

Flipped Classroom Modeli’nin getirdiği en büyük avantajlardan biri, öğrencilerin kendi hızlarında ilerleyebilme imkanıdır. Evde izlenen ders videoları sayesinde, her öğrenci dersi öğrenmek için ihtiyaç duyduğu zamanı ayırabilir ve konuları kendi hızında çalışabilir. Böylece, yavaş veya hızlı öğrenen öğrencilerin derslerden geri kalmalarının önüne geçilir.

 • Öğrencilerin sorumluluk duygusunu arttırır: Flipped Classroom Modeli, öğrencileri aktif bir rol üstlenmeye teşvik eder. Evde yapılan ders hazırlığı ve sınıfta gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin derslerine daha fazla zaman ve enerji harcamasını sağlar.
 • Öğrenmeyi derinleştirir: Sınıfta yapılan etkinlikler ve tartışmalar sayesinde öğrenciler, öğrendikleri konuları daha derinlemesine anlayabilir ve uygulayabilirler. Bu da öğrenmenin kalıcılığını arttırır.
 • Öğretmen-öğrenci etkileşimini arttırır: Flipped Classroom Modeli, öğretmenin sınıfta öğrencilere daha fazla birebir destek sağlayabilmesini sağlar. Öğretmen, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre daha fazla rehberlik edebilir ve yanlış anlamaları hızlı bir şekilde düzeltebilir.
Avantajlar Dezavantajlar
– Öğrencilerin kendi hızında öğrenmesine imkan tanır
– Öğrenmenin kalıcılığını artırır
– Öğretmen-öğrenci etkileşimini güçlendirir
– Teknolojiye ihtiyaç duyar
– Öğrencilerin evde çalışma disiplinine ihtiyaç duyar
– Belirli konuların tam anlaşılmaması durumunda öğrenme problemleri yaşanabilir
Giriş Yap

Söz Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!